AVITAL NEKRETNINE

Izgradnja Budućnosti

Avital Nekretnine je internacionalna kompanija koja pruža pun spektar usluga za razvoj nekretnina.

Avital nekretnine je kompanija fokusirana na pronalaženje i investiranje u projekte strateški locirane u novim kao i u tržištima u razvoju – uglavnom u Srbiji, Izraelu kao i u drugim zemljama.

Avital Nekretnine, zajedno sa svojim partnerima, ima celokupan pristup razvoju projekta od samog početka do kraja – od otkupa zemljišta preko dizajna, menadžmenta projekta, izgradnje do marketinga.

Nadlan Logistički Centar

SRBIJA – LESKOVAC

Rajićeva Shopping Center

SRBIJA – BEOGRAD

Neve Zemer Ra'anana

ISRAEL