Senzori i softver iza inteligencije tla

Naša platforma u oblaku drobi podatke naših senzora tla integrisanih u više slojeva, pružajući najbolji uvid u to kada, gde i koliko navodnjavati i oploditi i najbolji plan zaštite useva koji treba slediti.

Soil Sensors

Svaki senzor sakuplja vlagu, temperaturu i električnu provodljivost (EC) na više dubina. Intervali merenja i prenosa podataka u CropX oblak mogu se daljinski konfigurisati i prilagoditi jedinstvenim potrebama svakog useva.
Svi podaci su geografski označeni na osnovu GPS koordinata stvarajući geoprostorne vremenske serije za sve izmerene podatke.

Vlaga:
Merenje vrednosti zapreminskog sadržaja vode (VWC) putem ADR senzora. Vrednosti vlage se pretvaraju iz električne impedanse u nivo VVC korišćenjem zaštićene metode samokalibracije. Vrednosti vlage imaju tačnost od +/- 1% u opsegu od 0-50% VWC.

Temperatura:
Temperature se mere sa tačnošću od +/- 0,5 ° C (mak) i radnim opsegom od -10 ° C do + 70 ° C.
Svaka jedinica takođe meri unutrašnju temperaturu jedinice iznad zemlje, što može pomoći u povećanju preciznosti vremenskih podataka.

Električna provodljivost (EC):
Merenje u decimienima / m, sa radnim opsegom od 0-5 decimiena / m (na veliko), predstavlja nivo slanosti tla, koji se može koristiti za upravljanje režimom saliniteta useva.