Za veći prinos, uštedu energije, kraće cikluse proizvodnje i bolju profitabilnost

ROOTS, sa sedištem u Izraelu, prisutan je na tržištu Australije, (ASKS: ROO), a proizašao je iz izraelskog Chief Scientist Technological Incubator programa. Svoje revolucionarne, inovativne, modularne tehnologije prodaje širom sveta.

Tehnologija optimizacije temperature korenske zone (RZTO) je grejanje i hlađenje korenske zone ujedno, a može se primeniti u staklenicima, plastenicima ili na otvorenom. Roots-ove tehnologije pomažu uzgajivačima da povećaju prinos, štede energiju, skraćuju cikluse uzgajanja, pružaju sigurnost zaliha i proizvode vodu za navodnjavanje iz vlage u vazduhu. Sve je dizajnirano da poveća profitabilnost uzgoja i ublaži ekstremne vremenske uticaje na prinos i preradu.

RZTO tehnologija 1

Zaštita korenske zone omogućava proizvođačima da stabilizuju temperature u posudama ili u vrećama za proizvodnju tokom čitave godine. Poseban softver omogućava kontrolu uslova tokom cele godine i značajno smanjuje troškove vezane za ugradnju RTZO-a.

Korenske temperature utiču na sve parametre fiziologije biljke, pa je stoga postizanje i održavanje optimalnog raspona temperature u zoni korena od ključne važnosti za snažan rast, produktivnost i kvalitet biljke. RZTO tehnologija je sistem zatvorene petlje koji obezbeđuje optimalnu temperaturu korena tokom cele godine i može se koristiti sa bilo kojim substratima za uzgoj. Izvor energije može biti jedna od sledeće tri opcije: toplotne pumpe (električne ili gasne), toplotne pumpe (hibridi) sa razmenjivačima toplote iz zemlje (GSHE) ili samo GSHE. Sistem uključuje 12 ulaza do senzora + daljinsko upravljanje i razmenu podataka u realnom vremenu, zasnovanu na “cloud” tehnologiji za poljoprivrednike. Do danas je širom sveta instalirano preko 50 ovakvih sistema.

RZTO tehnologija 2

NOVI PROIZVODI ROOTS-a: D-RTZO

Poznati sistem RTZO konstruisan je kao kombinacija 2 u 1 vrhusnskih sistema navodnjavanja i đubrenja kap po kap. ROOTS RTZO sistemi zasnivaju se na zavojnicama razmenjivača toplote koji se postavljaju u zemlju (GSHE) na određenoj dubini ili toplotnim pumpama. Sada možemo da obezbedimo novu sondu za razmenu toplote u obliku slova T u kombinaciji sa navodnjavanjem i đubrenjem kap po kap u jednom sistemu. Ovo obezbeđuje hlađenje i grejanje korenske zone i navodnjavanje / đubrenje jednoj kompletnoj jedinici.

RZTO tehnologija 3

ROOTS je jedinstveni sistem za đubrenje,navodnjavanje kap po kap ili prskalice, koji koristi isti regulator i istu vodovodnu cev koja se koristi za grejanje i hlađenje korenske zone. Prednosti su ogromne jer se sistem lako instalira ili rastavlja, posude se mogu pomerati i na taj način se može koristiti za mnoge cikluse rasta.

Jednom kontrolnom pločom za kontrolu temperature korena i navodnjavanja lako je upravljati. Korišćenje iste cevi za vodu i kontrolera za navodnjavanje / đubrenje i grejanje / hlađenje korenske zone je više nego isplativo.

RZTO technology

NAVODNJAVANJE KONDENZACIJOM (IBC)

ROOTS IBC je samostalni sistem zatvorene petlje, na solarni pogon za navodnjavanje useva kondenzacijom vode od rose / vlage u vazduhu na spoljnoj površini cevi. Izolovani rezervoar za vodu sistema puni se jednom. Nakon toga se voda neprekidno hladi ispod tačke rose, a ohlađena voda cirkuliše cevima postavljenim na površinu tla ili vertikalno. Vlaga koja se kondenzuje na cevima teče do tla i koristi se za navodnjavanje useva čistom, ohlađenom vodom. Do sada je devet useva plus drveće avokada i vinova loza u potpunosti uzgajano i uspevalo navodnjavanjem samo od vlage iz vazduhu !.

IBC tehnologiju je NASA Tech’s Brief’s Magazine izabrao za „Tehnologiju meseca“ pre nekoliko godina kao najbolje rešenje u kome se sistem koristi za preciznu poljoprivrednu proizvodnju sa visokom energetskom efikasnošću. Tehnologija je obezbedila značajno povećanje prinosa i mnoge druge koristi poljoprivrednicima u Izraelu, Severnoj Americi i Kini, čime je potvrdila Netafimove rezultate dobijene na njihovoj farmi za istraživanje i razvoj. Naši brojni patenti za savremena tehnološka rešenja i dizajn su odobreni i nagrađivani širom sveta.