Nedaleko od Šida nalazi se inovativan zasad jabuke i trešnje, sa sadnjom na svega 50cm između biljaka, čiji je vlasnik Predrag Čortanovački. Plantaža jabuke zauzima 10 ha, a zastupljene sorte su Gala i Zlatni Delišes. Prinos u punom rodu (u petoj godini) je 80 do 90 t/ha. Trešnje su zasađene pre dve godine, i to sorte Ferovija, Kordija i Regina.Očekivani prinos je 10-12t/ha ploda vrhunskog kvaliteta sa prečnikom 30 mm.

Plantaža 1

Izraelski agronomi obišli su ovaj lep i uredan zasad i uverili se da su stabla zdrava i sveža. Nakon uvida i prikupljanja neophodnih podataka u vezi sa prihranom i navodnjavanjem, tim agronoma iz Netafima investitoru će predložiti idealni raspored navodnjavanja i fertigacije.

Plantaža 2

DNL ventili – Ujednačeno iskapavanje na terenima velikog nagiba

Sistem za navodnjavanje na ovoj plantaži postavljen je prošle godine i to lateral DripNet PC AS’’, objašnjava Olivera Lukačević, direktorka prodaje kompanije AVITAL DOO, i dodaje da je u pitanju lateral sa razmakom kapljača na 60cm, i sa iskapavanjem 1,6l. Ceo sistem je podešen tako da su na početku laterala postavljeni DNL ventili, koji su vrlo značajni na terenima velikog nagiba kao što je slučaj sa plantažom u Šidu. Za ujednačen kvalitet roda neophodno je da iskapavanje bude jednako od početka do kraja reda. Bez upotrebe DNL ventila, ujednačenost u navodnjavanju na terenu većeg nagiba bila bi teško ostvariva.

Kako bi bili sigurni da svaka biljka dobija istu količinu vode, neophodno je da konstantno kontrolisati iskapavanje. NMC Junior je povezan sa vodomerom i obezbeđuje podatke o svim protocima na plantaži.

Napajanje plantaže trenutno je obezbeđeno upotrebom agregata, tako da cela funkcija automatskog navodnjavanja i daljinskog upravljanja nije do kraja iskorišćena. U planu je dovodjenje električne energije do plantaže, što će omogućiti maksimalno iskorišćavanje napredne tehnologije koja je već ugradjena.

’’Filterska stanica ima Venturijeve cevi’’, naglašava Olivera Lukačevič, ’’opremljene rotometrima koji su povezani sa tankovima za đubrivo’’. Đubrenje se vrši prema zadatom programu od strane NMC Junior uređaja.