Usevi kukuruza navodnjavaju se podzemnim sistemima širom sveta. Rezultati ove agrotehničke metode donose povećavanje prinosa uz uštedu vode, hemijskih zaštitnih sredstava i đubriva, tako da se ova vrsta navodnjavanja pokazala kao nesumnjivo najisplativiji način za uspešno gajenje kukuruza. Podzemni sistemi navodnjavanja kap po kap su najpogodniji za velike terenske operacije. U poređenju sa površinskim sistemima, ovaj sistem donosi dodatne pogodnosti kao što su niži zahtevi za radnom snagom i nema ometanja agrotehnike.

Podpovršinsko navodnjavanje kap po kap je sistem u kome je kapaljka trajno zakopana ispod površine tla, tako da snabdevanje vodom ide direktno do korena. To je više od sistema za navodnjavanje, to je pravi alat za upravljanje korenskom zonom.

SDI System 1

Đubrivo se na ovaj način može primeniti na zonu korena u definisanoj količini i u vreme kada će to biti najpovoljnije – što će rezultirati većom efikasnošću upotrebe i boljim performansama useva. Brojna hemijska sredstva za zaštitu useva takođe su dostupna za nanošenje kroz sistem kap po kap, što ga čini i moćnim alatom za zaštitu useva.

Prilikom izbora ovakvih sistema, kao i prilikom svake investicije, treba se rukovoditi odnosom kvaliteta i cene, a značajan faktor za donošenje ovakve odluke jeste i reputacija proizvođača.

AVITAL AGRO je ekskluzivni distributer izraelske firme Netafim koja je osmislila sisteme za navodnjavanje kap po kap i koja proizvodi podpovršinske sisteme za navodnjavanje kap po kap duže od 20 godina. Naši stručnjaci su upoznati sa specifičnostima područja i kvalitetom zemljišta i mogu obezbediti dovoljno informacija i saveta kako bi se ostvarili maksimalne rezultate uz minimalno ulaganje i rizik. Vaš prodavac AVITAL AGRO upoznat je sa lokalnim uslovima i preporučiće kapaljku koja odgovara vašem području. Najbolje je instalirati kapaljku sa GPS-om gde god postoje uslovi za to, tako da se u svakom trenutku moće odrediti njen položaj.

U zavisnosti od lokalnih uslova, kapaljka može imati kompenzator pritiska, ali postoje i kapaljke bez ovog kompenzatora. Faktori kao što su dužina koraka, topografija, veličina zone i kvalitet vode igraju važnu ulogu u odabiru prave kapaljke.

Upotreba vode projektuje se tako da zadovolji potrebe useva s obzirom na dostupnost izvora. U zavisnosti od useva koji se gaji, teksture tla i prisustva glodara, određuje se i dubina na kojoj se postavlja kapaljka. Ukoliko je zemljište peskovito, kapaljka se postavlja pliće, a ukoliko se radi o područjima sa većom populacijom glodara, kapaljka će se postaviti dublje, kako bi se smanjila verovatnoća od oštećenja. Međutim, postavljanje kapaljke na dubinama koje nisu idealne, može otežati klijanje, tako da se u proračunima razmatraju mnogobrojni faktori.

Veličina površine koja se može navodnjavati na ovaj način zavisi od zapremine crpne stanice.

Sistem filtera štiti sistem kapanja od peska i drugih sitnih čestica koje mogu začepiti kapaljke sistema. Dobro dizajniran sistem filtera maksimalizuje performanse i dugovečnost vašeg sistema.Treba voditi računa i o pravilnom projektovanju ventila za kontrolu pritiska, ventilacionih kanala, sistema za ubrizgavanje đubriva, a neophodno je nadgledati protok kako bi se nadzirao rad sistema.

Da biste postigli što veće prinose i uštedu vode sa sistemom navodnjavanja kap po kap, neophodno je nadgledati vaš sistem vršiti prilagođavanja. Pored toga, redovno nadgledanje sistema može upozoriti na potencijalne probleme.

SDI system 2

Uzgajivači koji razmišljaju o prelasku na podzemni sistem navodnjavanja kap po kap imaju mnoge koristi na koje mogu da računaju.

AGRONOMSKE KORISTI:

 • Vrhunsko zalivanje i ishrana: kapanje je precizan sistem za dovod vode / hranljivih sastojaka koji navodnjava zonu korena biljke, a ne tlo
 • Velika fleksibilnost i svestranost: kap po kap sistem se prilagođava gotovo bilo kojoj veličini polja, obliku ili topografiji
 • Sveobuhvatno pokriće: kap po kap ravnomerno navodnjava skoro 100% polja
 • Efikasna kontrola korova: kap po kap ostavlja suvu površinu tla koja smanjuje rast korova
 • Nizak stres biljaka: kap po kap održava dosledan nivo vlage u tlu koji smanjuje pucanje tla i promoviše guste, aktivne zone korena
 • Jednostavno rukovanje i održavanje: kapanje ne zahteva prethodnu stručnost

EKONOMSKE KORISTI:

 • Visoki, kvalitetni prinosi: kap po kap je precizan sistem isporuke koji dovodi do veće konzistentnosti rasta, kvaliteta useva i prinosa
 • Mala potrošnja vode: kap po kap omogućava smanjeno isparavanje, oticanje i neravnomernu distribuciju koja smanjuje potrošnju vode i do 50%
 • Niska potrošnja energije: kap po kap radi pod niskim pritiskom, što ga čini najnižim potrošačem energije među sistemima pod pritiskom
 • Niski ulazni troškovi: kapanje efikasno primenjuje vodu i hranljive sastojke koji smanjuju ulazne troškove
 • Dugotrajne performanse: kapalne linije za površinske i podzemne sisteme kapanja mogu trajati do 5, odnosno 20 godina