Primer uspešne proizvodnje jagodičastog voća premium kvaliteta možete naći na samo sat, sat i po vremena vožnje od Beograda, na nekih 60-tak kilometara i nalazi se Kosmaju, na farmi “AGROBEL” koji smo posetili da vidimo i saznamo iz prve ruke kako to gazdinstvo uspešno posluje u sektoru – proizvodnje jagodičastog voća. Gazdinstvo se nalazi na 20 Ha i osnovna delatnost je proizvodnja i prodaja jagodičastog voća – premium kvaliteta. Svaka plantaža ili poljoprivredno gazdinstvo predstavlja svojevrsnu “fabriku pod otvorenim nebom” i zbog toga je veoma važno za uspešno poslovanje i stvaranje dobrog roda, da ne sme previše da zavisi od vremenskih uslova pa je ova plantaža primer spoja tradicije odnosno tradicionalnog načina proizvodnje i savremenih informacionih tehnologija u službi poljoprivrede.

Voće premium kvaliteta

“Ovo je prava Hi-tech plantaža” – ističe Olivera Lukačević, direktorka prodaje kompanije AVITAL DOO iz Beograda, “i naglašava da se tu proizvodi više različith kultura – od bobičastog voća do lešnika”. Pošto ove biljne vrste zahtevaju posebne tehnologije navodnjavanja i doziranja đubrenja, neophodno je napraviti takav sistem koji bi sve to omogućio i zadovoljio potrebe svake od ovih biljnih vrsta. Plantaža “AGROBEL” je svakako dobar primer spoja nauke, tradicije, tehnologije, ideja, znanja, iskustva i svakako dobre organizacije i želje da se na tržištu proizvodnje bobičastog voća, ponudi najbolji kvalitet odnosno kako i sam naziv kaže – Premium kvalitet.

Jagodičasto voće 1

AVITAL – projektovanje sistema za navodnjavanje

“Saradnja sa drugim kompanijama je poželjna da bi ceo proces proizvodnje bio uspešan. Jedna od takvih kompanija je i AVITAL DOO koja je 2017. godine kompletno projektovala i instalirala ceo centralizovan sistem navodnjavanja zbog čega smo veoma zadovoljni kako je to urađeno. Dobro i kvalitetno navodnjavanje utiče na proizvodnju i posebne zahteve koje imaju ove biljke” ističe Miloš Kljajić, rukovodilac proizvodnje AGROBEL. Svi projektovani sistemi su povezani sa sistemom za doziranje đubriva koji se može aktivirati ručno ili automatski. Takođe, tu se nalazi i meteorološka stanica koja prati sve bitne elemente za jednu plantažu – količinu padavina, vetrove, temperaturu kao i prikaz godišnjeg izveštaja o vremenskim prilikama. Ovakav kompleksan sistem daje informacije kojima se mogu predvideti značajni faktori: pojava određenih bolesti i drugih promena koje su vezane za mikroklimatske uslove. Ceo sistem je dodatno snadbevden senzorima u zemlji koji daju podatke o potrebnoj količini vode u datom trenutku.

Funkcionisanje sistema za navodnjavanje i doziranje

Ceo sistem navodnjavanja funkcioniše centralizovano što znači da se sve kontroliše iz jedne centralne pozicije (tzv. “glave sistema”) pri čemu se vrši kompletna kontrola navodnjavanja i prihrane. Sistem prihvata vodu iz obližnjeg jezera i preko filtera se čisti i tako prečišćena voda se doprema do mesta gde se navodnjava. Na taj način ceo sistem se čuva i održava efikasnim čime mu se obezbeđuje dug radni vek. “Sistem je” – naglašava Olivera Lukačević, “opremljen uređajima za kontrolu EC i pH vrednostima što je jako važno za neke kulture, na primer kao što je borovnica koja zahteva apsolutno precizno doziranje pH vrednosti i podešavanja kao i kontrolu EC vrednosti”. Svi ovi elementi omogućavaju premium kvalitet borovnice.

Navodnjavanje rasprskivačima

Važan faktor kod gajenja borovnice je da je plantaža ima obezbeđene dobro mikro klimatske uslove pa je zbog toga AVITAL DOO instalirao sistem rasprskivača, koji deluju pulsno i kada je temperatura veća od poželjne, na taj način se snižava temperatura za nekoliko stepeni čime se stvaraju povoljni uslovi za uzgoj borovnice. Svaki sistem za navodnjavanje je prilagođen svakoj biljnoj kulturi i može biti podzemni kao na primer sistemi za navodnjavanje lešnika gde se koriste tzv. “kapljači” otporni za zapušavanje tako da ceo sistem daje veoma preciznu količinu vode svakoj biljci.

Jagodičasto voće 2

IT u sistemu za navodnjavanje

Ceo sistem za navodnjavanje je daljinski što znači da se primenjuju informacione tehnologije. Na taj način se prate svetski trendovi u agro-industriji gde je nezaobilazan činilac i primena mobilnih telefona u kontroli celokupnog sistema. Daljinski sistemi za navodnjavanje pomažu korisnicima jer omogućavaju registraciju svih podataka i daju sliku stanja na plantaži u realnom vremenu odnosno u trenutku gledanja. Na taj način korisnik na svom mobilnom uređaju, na jedan klik, istog trenutka ima informaciju o stanju đubriva u svakom tanku, količinu propuštene vode po ventilu a posebno se može istaći da se svaka greška i nepravilnost, u radu sistema, istog trenutka alarmira. Na taj način, korisnik može brzo da reaguje kada se pojave određene situacije. Veliki značaj primene IT tehnologije kod sistema za navodnjavanje jeste čuvanje svih podataka na osnovu kojih se mogu raditi dalje analize koje se tiču količine vode i đubriva ali i na osnovu tih podataka mogu se dati prognoze za sledeću sezonu.

Ceo proces gajenja i proizvodnje jagodičastog voća ima nekoliko faza i svaka faza mora biti dobro organizovana (stručno i tehnički) tako da se krajnjem potrošaču dostavi proizvod premium kvaliteta. Pod tim se podrazumeva, da pored dobro projektovanog sistema za navodnjavanje, postoji i dobra logistika odnosno dalja obrada i procesuiranje proizvoda – doprema i skladištenje do hladnjača. Na kraju, proizvod mora naći svoj put do krajnjeg potrošača i tu nastupa promocija i brendiranje proizvoda kao i detaljne analize tržišta i zahteva za ovu vrstu proizvoda.

Jagodičasto voće 3
Jagodičasto voće 4