Za skoro dve decenije Avital je realizovao brojne uspešne projekte u oblastima poljoprivrede, navodnjavanja i nekretnina, uz pomoć lokalnih i globalnih partnera i primenom zajedničkog znanja, tehnologije i iskustva.

Najnoviji Avitalov partner je Saturas, prva kompanija koja je razvila InTree ™ inteligentni sistem navodnjavanje zasnovan na monitoringu vode u stablu. Patentirana tehnologija, InTree ™ Monitor, prva je komercijalno isplativa tehnologija koja direktno meri najbolji fiziološki pokazatelj stanja vode: potencijal matične vode (SVP).

Saturas 1

Saturas ltd. je izraelska agrotehnološka kompanija koja je razvila precizni sistem zasnovan na senzorima za optimizovano navodnjavanje. Revolucionarnu tehnologiju preciznog navodnjavanja na severu Izraela razvio je dr. Moshe Meron, viši istraživač u istraživačkom institutu MIGAL. Sa dubokim razumevanjem stvarnih potreba farmera, dr. Meron je razvio senzor koji omogućava direktan pristup vodenom tkivu biljke, svakodnevno mereći potencijal vode u matičnoj vodi (SVP).

Od osnivanja 2013. godine, Saturasova tehnologija se pokazala kao precizan i pouzdan sistem za podršku odlukama o navodnjavanju (DSS) u jabuci, breskvi, citrusima, avokadu, vinskom grožđu, trešnjama, orasima i mnogim drugim kulturama. Saturas ltd. sarađuje sa vodećim izraelskim poljoprivrednicima i istraživačima navodnjavanja, kao i sa mnogim multinacionalnim korporacijama.

Kao severnoamerička podružnica Saturas Ltd. Saturas USA je osnovan u Kaliforniji 2017. godine.

U oktobru 2020. godine, među više od 1200 nominovanih, Tech Breakthrough izabrao je Saturas za inovaciju godine u navodnjavanju, a Trackn izabrao za vrhunsku IOT aplikaciju za precizno navodnjavanje.

Prednosti

Saturas InTree ™ sistem za nadzor automatski prikuplja tačne podatke koristeći minimalni broj senzora po hektaru i može ih prenositi u centralni automatizovani sistem za navodnjavanje.

Tehnologija prilagođava navodnjavanje potrebama useva u realnom vremenu, što rezultira efikasnijom upotrebom vode i povećanim prinosima, veličinom plodova i sadržajem šećera.

Rešenje Saturas koristi direktno merenje (iz biljke) naučnog parametra koji se smatra najboljim pokazateljem stanja vode u mnogim usevima.

Ugradnjom senzora u stablo uklanja se uobičajeni problem oštećenja senzora smeštenih u zemljištu ili na drvetu / vinovoj lozi.

Saturas 2

Saturas i nove vrednosti za uzgajivače

• Povećanje prinosa i kvaliteta voća – što dovodi do povećanja prihoda od 5% do 30%

• Minimizira rizike i gubitke

• Štedi od 10% do 40% vode; smanjuje troškove vode

• Omogućava više zasađenih površina unutar navodnjavanih površina

• Izbegava prekomerno zalivanje

• Proizvodi zdravije drveće

• Smanjuje kontaminaciju podzemnih voda