Azot je esencijalni nutrijent u proizvodnji useva od kojih zavisi čitava sadašnja i buduća populacija. Međutim, emisija azotnih oksida u atmosferu utiče na promene u ekosistemu koje mogu naštetiti kvalitetu naših života.

Naučnici širom sveta ulažu velike napore da što više optimizuju poljoprivrednu proizvodnju kako bi se maksimalno smanjila upotreba veštačkih đubriva, pesticida, ali i utrošak vode za navodnjavanje. Prekomerna proizvodnja i trošenje preparata i resursa su, pokazalo se, najveći uzročnici klimatskih promena. Treba imati na umu da će negativne posledice klimatskih promena najpre osetiti mali poljoprivredni proizvođači, odnosno oni čiji je uticaj na klimatske promene najmanji. Zbog toga je neophodno neprestano tražiti inovacije koje će na ekonomičan način smanjiti negativan uticaj poljoprivredne proizvodnje na klimu.

Istraživanja su pokazala da su, kada je reč o maksimalnom povećanju efikasnosti korišćenja vode i azota iz đubriva, sistemi za navodnjavanje kap po kap izuzetno korisna praksa.

Stručnjaci kompanije Avital dobro su upoznati sa podacima aktuelnih naučnih istraživanja i ulažu velike napore kako bi naši inače praktični i efikasni sistemi za navodnjavanje bili još efikasniji u zaštiti životne sredine.

Istrazivanje-grafik

Rezultati naučnih istraživanja su pokazali da je prilikom navodnjavanja kap po kap emisija N2O smanjena za 32% i 46% u poređenju sa drugim sistemima za navodnjavanje.

Na stepen iskoriščenosti vode i azota prilikom korišćenja sistema kap po kap nisu značajno uticali klima, izbor useva, tekstura zemljišta, sadržaj organskog ugljenika u zemljištu i pH. Nije značajno uticao ni izvor sintetičkog azota u đubrivu.

Ovi rezultati ukazuju da bi navodnjavanje sistemima kap po kap trebalo preporučiti kao suštinsku strategiju ublažavanja N2O za proizvodnju useva sa navodnjavanjem, a kompanija Avital će nastaviti da pronalazi još bolje načine za maksimalno povećanje prinosa i što manji negativni uticaj na životnu sredinu.