Radijacioni mraz tipično se javlja onda kada se dogodi kombinacija noći bez oblaka sa malo ili nimalo vetra, niske vlažnosti vazuha i temperatura ispod nule tokom dužeg vremenskog perioda. Šteta od prolećnih mrazeva može se kretati od oštećenih pupoljaka ili cvetova, uništenih plodova, lošeg kvaliteta useva, pa sve do potpunog uništenja drveća, a može biti razarajuća za poljoprivrednike i lokalnu ekonomiju.

Mnoge biljke mogu biti oštećene ili uništene temperaturama koje se spuštaju do tačke smrzavanja i usled mraza. Usled globalnih klimatskih promena, sve je vise područja koja su ugrožena ovom pojavom. Šteta od mraza može imati drastičan efekat na biljke, što može dovesti do smanjenog prinosa ili lošeg kvaliteta proizvoda.

Smrzavanje voćnjaka 1
Smrzavanje voćnjaka 2

Osnovna uloga zaštite od mraza je da se spreči da temperatura biljke padne ispod kritične. Iako postoji nekoliko dostupnih metoda zaštite od mraza, uzgajivači moraju da izaberu najisplativiji i najefikasniji način zaštite voćaka i vinograda od radijacionog mraza.

Uobičajene metode koje se koriste za zaštitu polja i plantaža od mraza uključuju aparate za zadimljavanje, mašine za vetar i gorionike na propan. Naravno, za svaku metodu postoje prednosti i nedostaci. Pravilan izbor zavisi od mnogih faktora kao što su topografija, troškovi opreme, operativni troškovi i zahtevi za radnom snagom.

Korišćenje prskalica je jedna od najpopularnijih metoda zaštite od mraza zbog njene velike efikasnosti i isplativosti. Orošavanje biljaka je najsavremeniji i ujedno najsigurniji način zaštite od mraza i podrazumeva stvaranje veštačke kiše. Korišćenje ovakvog načina zaštite biljaka od mraza dovešće do povećanja vlažnosti vazduha, mešanja prizemnog sloja vazduha, povećanja toplotne provodnosti zemljišta i dovođenja dodatne toplote putem čestica vode. Ovom metodom se ne povećava temperatura vazduha, već se voćke štite od mraza na taj način što se konzervira temperatura same kulture i ne dozvoljava da padne ispod tačke mržnjenja.

Tokom radijacionog mraza usevi se neprekidno prskaju iznad krošnje vodom koja se pretvara u led. Proces smrzavanja oslobađa latentnu toplotu koja stvara mikroklimu i zagreva vazduh u blizini drveća. Na svaki gram vode oslobađa se 80 kalorija energije. Pored toga, na listovima se stvara tanak sloj leda koji se neprekidno formira i topi, tako da se voda unutar biljnih ćelija neće smrzavati, a vazduh koji okružuje biljku neće značajno pasti ispod tačke smrzavanja. Rezultat nije samo zaštićen voćnjak, nego i spektakularan prizor voćaka obavijenih ledom.

Zaštita od mraza pomoću prskalica zahteva da sistem nanosi dosledan sloj vode na usev tokom celog događaja mraza, sve dok se temperature ne vrate na bezbedne nivoe. Sistem zaštite od smrzavanja treba aktivirati onda kada temperature počnu da padaju ispod 2,5°C. Isključivanje je tek ujutro nakon mraza, kada se otopi sav led na lišću i drveću.

Za razliku od sistema za navodnjavanje koji mogu navodnjavati različite parcele u smenama, sistemi za zaštitu od mraza moraju da pokriju čitav voćnjak uz održavanje visoke stope protoka. To rezultira visokim sistemskim troškovima, posebno zbog pumpanja, upravljanja glavom i glavnih vodova. Ovde ciljana primena vode umesto potpune pokrivenosti može napraviti ogromnu razliku.

Da bi se postigla isplativa zaštita, savetuje se dizajn sistema na način da prskalice nanose vodu samo na drveće, a ne između redova useva. Ovo će smanjiti troškove sistema za 30-40% u poređenju sa prskalicama sa potpunim pokrivanjem.

Smrzavanje voćnjaka 3

Zašto Pulsar ™ zaštita od smrzavanja?

Pulsar ™ je jedinstvena mikro-prskalica za kompenzaciju pritiska sa malom brzinom protoka. Primenjuje se brzinom od nekoliko impulsa u minuti, tako da Pulsar ™ stvara tanak sloj leda na drveću, koji oslobađa latentnu toplotu i stvara efikasnu barijeru koja štiti od temperatura smrzavanja.

Prednosti prskalice Pulsar ™ su:

  • Efikasna zaštita od smrzavanja: isporučuje nekoliko impulsa vode u minuti, osiguravajući neprekidno orošavanje na velikoj površini tokom mnogih sati.
  • Vodena i energetska efikasnost: specijalno dizajniran za upotrebu manje od 50% – 70% vode potrebne u sistemima prskalica sa potpunim pokrivanjem, štiti veće površine sa datom količinom vode i takođe smanjuje potrošnju energije.
  • Najniži sistemski trošak: pulsna tehnologija omogućava veliku pokrivenost vodom sa najnižom mogućom brzinom protoka – smanjujući operativne troškove do 30% u poređenju sa drugim sistemima.
  • Ujednačena raspodela vode, bez obzira na topografiju: postiže optimalne rezultate čak i sa kosim terenom i dugim bočnim rubovima zahvaljujući jedinstvenom mehanizmu regulacije protoka.
  • Niski troškovi održavanja, visoke performanse: Pulsar emiteri se jednostavno instaliraju i napravljeni su da izdrže agrohemikalije i nepovoljne vremenske uslove.

Ekonomske posledice šteta nanetih mrazevima razlikuju se od regiona do regiona, zavise od kulture i lokacije parcele. Anti-frost zaštita pomoću orošavanja je priznato i provereno rešenje. Investicija u ovakav sistem nije beznačajna, te je neophodno detaljno i pažljivo planirati i projektovati ovaj sistem, u smislu izbora odgovarajuće tehnologije i opreme.

Naši stručnjaci će vam obezbediti sve informacije i pomoć u odabiru idealnog rešenja za vaše prilike.