Plantaža lešnika u Mramorku

U blizini Pančeva, u mestu Mramorak, nalazi se plantaža lešnika koja se prostire na 40ha površine. Za lesku se dugo smatralo da je samo šumska vrsta i kada je počela da se uzgaja kao poljoprivredna kultura, nije joj se poklanjala potrebna pažnja. Bez stručnog pristupa gajenju leske nema uspešne ni rentabilne proizvodnje.

Navodnjavanje predstavlja značajnu meru u poboljšanju razvijenosti i povećanju prinosa. Tek nedavno uzgajivači su spoznali koliko je značajna uloga koju navodnjavanje ima u uzgajanju lešnika. Nedostatak vode se manifestuje višestruko nepovoljno – plodovi otpadaju, jezgro se nedovoljno formira, i kvalitet plodova se smanjuje.

Mramorak 1

Navodnjavanje lešnika

Podzemni sistem za navodnjavanje na ovoj plantaži je urađen lateralima brenda Uniram AS XR, koji važi za najkvalitetniji kapljač za navodnjavanje. Njihov najveći kvalitet je znatno veća otpornost na zapušavanje od ostalih kapljača koji se nalaze na tržištu i imaju sposobnost da spreče urastanje korena u sam kapljač.

  • Ovde je postavljen podzemni sistem za navodnjavanje, laterali su ukopani ispod površine zemlje na 30cm i na 30-40cm su udaljeni od same biljke, navodi Olivera Lukačević, direktorka prodaje firme AVITAL DOO i dodaje da zahvaljujući ovakvom sistemu za navodnjavanje investitori održavaju plantažu u besprekornom stanju, jer mašine nesmetano mogu prolaziti u svim pravcima kroz redove zasada, čime je u znatnoj meri olakšana borba protiv korova.

Ceo sistem za navodnjavanje je opremljen uređajima za daljnsko upravljanje, kompjuterom koji može da kontroliše fertigaciju i navodnjavanje sa izuzetnom preciznošću. Plantaža ima i meteostanicu, koja pored toga što poseduje senzore za brzinu i pravac vetra, količinu padavima, sunčevu radijaciju, u mogućnosti je da pruži informacije o evaporaciji i transiraciji. Uz taj podatak, investitor je u mogućnosti da izračuna koliko vode svakog dana treba dodati biljci. To garantuje da će razvoj biljke biti bez stresa i bez bojazni od deficita vode. Na taj način od plantaže možemo očekivati zdrave biljke i maksimalne prinose.

‘’Uskoro se očekuje i postavljanje tenziometara koji će biti konektovani sa meteostanicom i uz pomoć ‘’cloud’’ YouManage, klijenti će biti u mogućnosti da preuzimaju i koriste sve podatke u svojim kalkulacijama’’, objašnjava Olivera Lukačević i dodaje da su klijenti uz korišćenje svih podataka u moćnosti da ostvare vrhunske rezultate.

Vlasnik plantaže u Mramorku navodi kako je održavanje ove godine bilo otežano zbog velike količine padavina i da je u takvim uslovima neophodno dodavati veću količinu hranljivih materija jer velika količina vode dovodi do ispiranja zemljišta, naročito do gubitka azota. Ako bi fertigacija izostala, došlo bi do stagniranja same biljke.

Mramorak 2

Novi zasad na plantaži jabuke

Nedaleko od plantaže lešnika, nalazi se plantaža jabuke na površini od 11ha. Plantaža je podignuta u 2 faze, stari zasad na površini od 5ha i novi na površini od 6ha.

‘’U zavisnosti od zahteva i potreba klijenata, AVITAL DOO izvršava poslove i po sistemu ‘’ključ u ruke’’, navodi Olivera Lukačević i dodaje da se takav vid saradnje u njihovoj poslovnoj praksi vrlo često i uspešno realizuje.

U toku je postavljanje sistema za navodnjavanje i filterske stanice. Predviđen je i sistem za doziranje đubriva, tzv. ‘’booster’’ pumpa sa dozerom i rotometrom čime se obezbeđuje apsolutna kontrola količine protoka vode.

Do sad je postavljen kompletan tranzitni cevovod, sekundarni vodovi, eletromagnetni ventili. Preostalo je da se izvrši priključivanje lateralne mreže, ispiranje i testiranje cevovoda i investitor će imati sistem u potpunoj funkciji. Da bi se zavrišila ovakva plantaža potrebno je 7 dana.

Investitor je obezbedio celokupnu radnu snagu, dok firma AVITAL DOO izvršava superviziju, organizaciju posla i konotrolu rada radne snage.

Mramorak 3