Uspesi uz primenu AKOLogic softvera

Uspesi uz primenu AKOLogic softvera

AKOL je osnovan 1978. i do danas je postao vodeći softver za upravljanje u sektoru poljoprivrede, koji proizvođačima pruža sveobuhvatna kompjuterska i komunikaciona rešenja za ispunjavanje njihovih potreba. AKOLogic pomaže poljoprivrednicima iz različitih...