AKOL je osnovan 1978. i do danas je postao vodeći softver za upravljanje u sektoru poljoprivrede, koji proizvođačima pruža sveobuhvatna kompjuterska i komunikaciona rešenja za ispunjavanje njihovih potreba. AKOLogic pomaže poljoprivrednicima iz različitih poljoprivrednih sektora da integrišu svoje poljoprivredne podatke iz brojnih izvora, kako bi upravljali svojim resursima i administrativnim procesima. AKOLogic softver pruža kontrolu u realnom vremenu i sposobnost sprovođenja efikasnog planiranja. AKOL je prvi poljoprivredni “cloud“ na svetu, ERP rešenje za poljoprivredni sektor zasnovano na Microsoft cloud „Azure“. Sistem omogućava monitoring procesa rasta, od polja do supermarketa – potpunu kontrolu. AKOLogic pruža alate za finansijski i poljoprivredni menadžment za poljoprivrednike i kontrolne sisteme Vlade. AKOLogic je jedini softver na svetu, zasnovan na jedinstvenoj metodologiji koja omogućava tradicionalnim uzgajivačima da izvoze proizvode bez korišćenja sistema.

Uli Sharon & Meir Avital
Gospodin Uli Sharon – AkoLogic agronom, i gospodin Meir Avital
Agrolink

Kupac: Agrolink

Lokacija: Bosna i Hercegovina

Tip: Digitalizacija poljoprivrednog izvoza Bosne i Hercegovine

Obim: EUR 100.000

Datum početka: Januar 2012.

Projekat je finansiran od strane ECD iz Američke vlade kako bi doprineli povećanju BDP-a, a u saradnji sa Vladom Norveške, kako bi se bosanskom poljoprivredniku omogućio ulazak na tržište EU, povećali prihodi poljoprivrede, kao i prihodi države. Da bi ova misija donela rezultate, organizacije su odabrale bosansku kompaniju za poljoprivredni izvoz-Agrolink. Kompanija je izabrala AKOLogic za sistem upravljanja farmama uz pomoć koga će upravljati i nadgledati sve dvoje sveže proizvode, od polja do supermarket. Prikupljanje podataka izvršeno je uz pomoć studenata Poljoprivrednog fakulteta, preko “smart“ terminala. Sva prilagođavanja Global Gap standardu izvedena su kroz kontrolni centar.

Angola

Projekat: AKOLogic ERP u upravljanju sa 70 sela i velikim logističkim centrom

Lokacija: Angola

Tip: ERP sistem za kontrolu i upravljanje rastom svežih proizvoda

Obim: EUR 150.000.000

Datum početka: 2016.

Projekat je finansirala Svetska banka kako bi se lokalni poljoprivrednici naučili kako da uzgajaju poljoprivredne proizvode na moderan način. Da bi ostavarili rezultate od ove misije, menadžment kompanije je angažovao AKOL usluge sa AKOLogic tehnologijom da bi digitalizovao projekat. Svi prikupljeni podaci se nalaze u AKOLogic bazi podataka i organizacija obavlja zajedničku kupovinu, zajednički izvoz itd.

Danas se sistemom upravlja svim farmama i usevima. Posle dva ciklusa rasta, uzgajivači izvoze banane i slatki krompir na evropsko tržište u skladu sa Global Gap Standardom.

Cropwiz

Projekat: Cropwiz Private Limited

Lokacija: Šri Lanka

Tip: Plastenici za uzgoj povrća

Obim: $55.000

Sve farme koje uzgajaju povrće za izvoz u Singapur i Kinu, prešle su na digitalizovan način vođenja i upravljanja prema izraelskoj metodologiji koja koristi AKOLogic softver.

Nigeria

Projekat: Vlada Nigerije, Plato „Mini Izrael“

Lokacija: Plato, Nigerija

Tip: Digitalizacija vladine kompanije koja pruža usluge za 300.000 poljoprivrednika

Obim: između $300.000 i $1.000.000

Datum početka: 01/05/2012.

Vladina kompanija poseduje pokaznu farmu za obuku korišćenja izraelske tehnologije. Farme se koriste kao univerzitetski i demo centar za poljoprivrednike. Farmeri su upoznati sa izraelskom tehnologijom i unajmljuju parcele za usluge. Tokom perioda obuke, oni uče izralesku tehnologiju i načine na koje mogu da je primenjuju. Na kraju procesa, proizvodi se mogu prodati državnoj kompaniji, a potom se mogu plasirati na tržište pod Brendom ASTC. (izraelske farme mlečnih proizvoda, farme živine, plastenici, ratarstvo i ostalo…)

Galilee

Projekat: Digitalizacija vodeće izraelske kompanije za izvoz (https://galilee-export.com)

Lokacija: razna mesta u Izraelu

Tip: povezivanje svih uzgajivača u jedan sistem

Obim: $150.000 svake godine

Datum početka: januar 2016.

AKOLogic je prvi poljoprivredni “cloud“ u svetu, zasnovan na Microsoft Cloud „Azure“, koristeći SAAS-softver kao Service model. Sistem omogućava monitoring procesa – od polja do supermarketa – kompletno praćenje. Korišćenjem našeg nadzornog i kontrolnog sistema možete postići:

1. Neposredno poboljšanje kvaliteta -Bezbednost hrane

2. Značajan porast kvantiteta – Sigurnost hrane

3. Planiranje zaštite od štetočina i korova– Zaštita biljaka

4. Značajne uštede u troškovima i pravilnoj raspodeli resursa – Efikasnost

5. Korišćenje protokola uzgoja biljke i međunarodne usklađenosti sa propisima – Regulacija, Global Gap, Primus Labs, itd.

6. Implementacije metodologija i efikasnih procesa u sektoru poljoprivrede (uključujući upotrebu senzora i uređaja u poljoprivredi) – Inovacije

7. Omogućavanje potrošačima u supermarketu da znaju gde raste povrće i koja se sredstva koriste – Transparentnost i razmena informacija.

8. Rad sa međunarodnim entitetima. Sistem podržava sve jezike – Višejezičnost

Usev
AkoLogic W