Netafim – Avital Agro – Agrokor

Netafim – Avital Agro – Agrokor

Agrokor grupa je najveća privatna kompanija u Hrvatskoj koja zapošljava oko 40 hiljada ljudi. Osnovna delatnost Agrokor grupe je proizvodnja i distribucija hrane i pića sa jedne i maloprodaja sa druge strane. U saradnji sa kompanijom NETAFIM, u kompleksu Mitrovac u...