Agrokor grupa je najveća privatna kompanija u Hrvatskoj koja zapošljava oko 40 hiljada ljudi. Osnovna delatnost Agrokor grupe je proizvodnja i distribucija hrane i pića sa jedne i maloprodaja sa druge strane.

U saradnji sa kompanijom NETAFIM, u kompleksu Mitrovac u Baranji izgrađen je staklenik za hidroponsku proizvodnju grapolo paradajza na površini od 4,5 hektara, što je prvi staklenik u Baranji i jedan od najvećih u Hrvatskoj.

Mitrovac je primer održivog razvoja, ekološki napredne i sigurne proizvodnje, a sastoji se od farme, postrojenja za biogas, solarne elektrane i staklenika koji koristi deo energije proizvedene u biogasnom postrojenju. Staklenik je podignut u rekordnom roku od samo 6,5 mjeseci. Opremljen je najsavremenijom tehnologijom kompanije NETAFIM, a na izvođenju radova i montaži opreme bile su angažovane brojne domaće kompanije.

Agrokor 1

Staklenik je izrađen od čelika i aluminijuma, sa sistemom za ventilaciju, trostrukim prozorima i staklom koje propušta 90,2% svetlosti. Ugrađeni su dvostruki horizontalni i vertikalni paneli, kompletan sistem grejanja na tečni CO2 i kompletan sistem za navodnjavanje, oluci, kontrolni i električni sistem.

NETAFIM je obezbedio potpuni nadzor i instalaciju strukture staklenika, zastakljivanje, horizontalne i vertikalne panele, kompletan sistem navodnjavanja i instalaciju rezervoara za skladištenje toplote.

Agrokor 2

U stakleniku Mitrovac, veličine 47.000m2, uzgaja se paradajz grapolo i sorta beef. Procenjena proizvodnja je bila 2000-2200 tona godišnje (45-50 kg/m²), ali je prinos premašio očekivanja za čak 20%, odnosno proizvedeno je 2.800 tona nakon godinu dana. Što se tiče samog proizvodnog procesa, reč je o hidroponskom tipu uzgoja što podrazumijeva kontrolu klime, navodnjavanja i uslova u stakleniku. Sam proces proizvodnje zahteva konstantan nadzor tehnologa koji brinu o rastu biljaka, ali i edukaciju radnika o pravilnoj brizi i načinu rada sa biljkama.

Agrokor 3

NETAFIM sistem za navodnjavanje sadrži PH tretman vode, tretman gvožđa, rezervoare za vodu (za svežu, za ocednu vodu i za dezinfekciju vode), kao i pumpe za navodnjavanje, automatski filter i mikser, rezervoar za đubrivo, rezervoar za mešanje i UV jedinicu za dezinfekciju.

Agrokor 4

Grupa Agrokor uložila je velika sredstva u razne projekte u Belju, sa planovima za dovršetak nove farme mlečnih krava sa kapacitetom od 2.000 krava i postrojenjem za biogas od dva megavata. Reč je o održivom, naprednom sistemu za proizvodnju ekološke energije.

Godišnja proizvodnja mleka na farmi prelazi 15 miliona litara mleka, s godišnjim proizvodnjom po kravi od gotovo 9.500 litara mleka. Farma se sastoji od 7 novih modernih objekata koji se ističu svojom prozračnošću, dobrom ventilacijom, visokim plafonima, slobodnim kretanjem životinja i maksimalnom brigom o njihovoj dobrobiti. Na farmi se nalazi i solarna elektrana.

Farma krava, staklenik i bioenergana povezani su u jedan sistem. Kravlje đubrivo s farme odlazi u bioenerganu, a biogasom iz energane napaja se staklenik i proizvodni je proces zatvoren. Biogasna elektrana pretvara polutante i razne vrste energetskih biljaka u toplotnu energiju, doprinosi smanjenju gasova staklene bašte i povećava plodnost obradivog zemljišta.

Agrokor 6