Avital Agro je Ekskluzivni Zastupnik Reinkea u Srbiji od 2010 godine

Reinke je jedna od tri najveće kompanije na svetu za proizvodnju mašina za navodnjavanje – lineara i centar pivota. Avital Agro je ekskluzivni zastupnik Reinkea od 2010. godine, sa više od stotinu instaliranih mašina sa kojima se navodnjava preko 7000 ha. Materijali koji Reinke koristi u svojoj proizvodnji su lakši, efikasniji i imaju duži vek od konkurentskih stanica. U svojoj ponudi poseduje širok opseg prečnika cevi koje se koriste za izradu mašina za navodnjavanje

Centar Pivot

Centar pivot tip mašine za navodnjavanje pruža veću fleksibilnost u odnosu na druge metode navodnjavanja. Upotrebom centar pivota postiže se veća efikasnost u kontroli i potrošnji vode čime se ostvaruju značajne ekonomske uštede tokom perioda eksploatacije.

Precizna poljoprivreda

Upotrebom najnovijih tehnoloških dostignuća u poljoprivredi stvoreni su uslovi za veću efikasnost u kontroli potrošnje vode.

Specijalnost

U slučajevima da je vaša parcela nepravilnog oblika ili poseduje prepreke, REINKE pruža mogućnosti za navodnjavanje i u takvim uslovima uz pomoć corner sistema.

Lineari

Ista efikasnost se može postići i kod pravougaonih parcela uz pomoć mašina iz Reinke ponude, Elektrogatora i Alumigatora.

Originalni delovi

Reinke dileri imaju na raspolaganju originalne rezervne delove koji mogu odgovarati i drugim brendovima koji se bave proizvodnjom opreme za navodnjavanje

Navodnjavanje

U Reinkeovoj ponudi su različiti tipovi rasprskivača uz pomoć kojih postižemo ujednačenu i ravnomernu distribuciju vode na navodnjavanim površinama.