AVITAL VODA

Prečišćavanje vode & Infrastrukturna Rešenja

Rešenja firme Avital omogućavaju opštinama da održe korak sa povećanim rastom urbane populacije, povećanim zakonodavnim zahtevima i potrebu za smanjenjem dnevnih operativnih troškova i troškova održavanja. Firma Avital isporučuje isplativu tehnologiju koja pomaže opštinama da povećaju kapacitet prečišćene vode, poboljšanjem trenutnog procesa uz minimalno ulaganje.

Vodna infrastruktura

Avital Grupa je vodila infrastrukturne projekte gde je koristila PE i čelične cevovode u različitim prečnicima koristeći raznovrsne metode za distribuciju i dopremanje vode kako poljoprivrednom sektoru, tako privatnim i društvenim potrošačima.

Prečišćavanje Vode i Korišćenje Podzemnih Voda

Rešenjima u domenu tretmana voda, do kojih dolazi Avital grupa, korist imaju: organi lokalne samouprave, poljoprivreda, državna infrastruktura, industrija, javna preduzeća, zdravstvene ustanove i životna sredina.

Projektovanje

U domenu prečišćavanja vode, Avital Grupa pokriva sve kompleksne procese koji su sastavni deo projektnog ciklusa – od projektovanja do izgradnje kroz upravljanje i preuzimanje od strane krajnjeg korisnika . Avital se bavi izgradnjom infrastrukture, bušenjem bunara , prećišćavanjem vode, tretmanom površinskih voda, izgradnjom distributivne mreže , projektima ponovnog korišćenja otpadnih kanalizacionih i tehničkih voda.

Drenažni sistem i kontrola poplava

Upotrebom brana, ustava, prepusta, cevovoda i regulacijom rečnih tokova, stvaramo uslove da voda ostane tamo gde treba da bude. Dodatno, u cilju sprečavanja šteta od poplava, dobra drenaža i sistem kontrole poplava smanjuje mogućnost onečišćavanja izvora pijaće vode i sprečava širenje zaraznih bolesti, izazvanih usled posledica izlivanja vode.