SKLADIŠTA I OBJEKTI ZA VIŠENAMENSKU UPOTREBU

NADLAN LOGISTIČKI CENTAR

Nadlan Leskovac – Južna Srbija

Avital d.o.o. razvija i upravlja skladištima i višenamenskim objektima za iznajmljivanje i prodaju u Srbiji. Skladište Nadlan Leskovac nalazi se na najaktivnijem autoputu (E75) i železnici na Balkanu, Pan evropskom koridoru 10

Imovina pokriva ukupno 6 ha zemljišta, sa postojećim objektima koji pokrivaju 9.700 m2 sa potpunom industrijskom infrastrukturom i dozvolama.

Objekat je lako dostupan železničkim i drumskim putem i nalazi se samo 50 km od najbližeg aerodroma. Zgrade su višenamenske i uključuju skladište, bivše proizvodne i kancelarijske prostore različitih veličina. Objekti obezbeđuju skladišne kapacitete različitih dimenzija koje odgovaraju različitim potrebama klijenata i dobro su povezane sa postojećom mrežom saobraćaja. Projekat takođe nudi dodatnu neiskorišćenu zemlju za buduću ekspanziju i razvoj.

Za više informacija posetite nas na:

www.nadlan.rs

Zemljište sa ukupnom površinom od 5,8 ha i pripadajućim objektima od 9.700 m2. Objekti su višenamenski i uključuju skladišni prostor, bivši proizvodni pogon i kancelarijski prostor različitih veličina (vidi tablicu ispod). Postojeća saobraćajna mreža placa također nudi dodatne neiskorišćene površine za buduću ekspanziju i razvoj. Mreža puteva je izgrađena, sive površine na karti predstavljaju delove sa asfaltom. Vaga do 50 tona

Transformatorska stanica je instalirana sa 630kVA, takođe, u neposrednoj blizini nalazi se transformatorska stanica sa 35 / 10kV, benzinska stanica za sopstvenu upotrebu, kompresorska stanica, vodovodna pumpna stanica, električna agregatna stanica, internet i telefonski provajderi su dostupni u blizini

Regionalni podaci

Nadlan Skladišta i višenamenski objekti nalaze se duž magistralnog puta i pruge Pan evropskog koridora10 (glavna ruta kroz Balkan) koja povezuje Rigu i Gdanjsk sa Solunom i Sofijom preko koridora 9, prema Istanbulu, u selu Pečenjevce koje broji oko 1.700 stanovnika , zaposlenih uglavnom u industrijskom sektoru. Ovaj region je poznat po proizvodnji povrća i raznih useva.

Vlada R. Srbije je osmislila visoko konkurentne i raznovrsne investicione podsticaje za smanjenje troškova investicionih projekata u Srbiji. Za grinfild i braunfild projekte standardne veličine, nepovratna državna sredstva nude se u rasponu od 2.000 do 10.000 eura po novom radnom mestu koje se kreira u roku od 3 godine. Ulaganja u iznosu od preko 50 miliona eura koja stvaraju najmanje 300 novih radnih mesta u roku od 3 godine mogu se subvencionisati u iznosu do 20% vrednosti projekta. Projekti u elektronskoj industriji imaju pravo na najviše subvencije jer su deo sektora od strateškog interesa u Srbiji